Darmowe zdjęcia Pieniądze

Bardzo często windykacja jest mylona z egzekucją komorniczą. Chociaż ich cel jest zbliżony, to w rzeczywistości to dwa osobne postępowania, które są normowane przez odmienne przepisy prawa. W naszym artykule zajmiemy się dzisiaj windykacją. W ramach tego zagadnienia każdy przedsiębiorca może odzyskać swoje należności od dłużnika. Czym jest i na czym polega windykacja? 

Windykacja należności – czym jest?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, a kontrahent nie zapłacił faktury na czas, możesz rozwiązać ten problem na dwa sposoby. Pierwsze rozwiązanie wchodzi od razu na drogę prawną, kierując sprawę do sądu. Drugim sposobem jest nawiązanie współpracy z firmą windykacyjną. Przed obraniem ścieżki warto dowiedzieć się, czym jest sama windykacja

To nic innego, jak zespół działań, których celem jest całkowite lub częściowe odzyskanie wartości materialnych. Windykacja w Polsce opiera swoje działania na przepisach prawa, co sprawia, że jest ona w pełni legalna. Nieodłączną częścią windykacji jest monitorowanie uregulowania należności. Według raportów firm windykacyjnych największe szanse na oddanie długu są w ciągu 3 miesięcy od upłynięcia terminu płatności, wskazanego na fakturze. 

Jeśli dłużnik nie uregulował zobowiązania finansowego, to właśnie wtedy pole do manewru ma windykacja. Najlepiej, gdy zostaje przeprowadzana za pomocą dialogu i mediacji. 

Jakie są rodzaje windykacji?

Przyjmuje się, że windykacja dzieli się na: polubowną, sądową i egzekucyjną. Najłagodniejsza forma windykacji to ta polubowna, która polega na monitorowaniu czy dłużnik uregulował należność. Narzędziem do egzekwowania prawa własności jest wezwanie do zapłaty. 

Windykacja sądowa wchodzi w grę, jeśli ta sądowa nie przyniesie oczekiwanych skutków. Wtedy firma windykacyjna angażuje sąd, który nakazuje uregulować płatność. Jeśli prośba sądu nie jest brana na poważnie przez dłużnika, wtedy pozostaje tzw. twarda windykacja. Egzekucja komornicza jest realizowana w sytuacjach ekstremalnych. W tym trybie komornik zajmuje majątek, aby wierzyciel w końcu otrzymał zapłatę.